Gulvafslibningstilbud

Få 3 gulvafslibningstilbud i dag
Spar let 33% på flot gulvafslibning
Erfarne gulvsliber firmaer står klar

Op til 3 tilbud på billig gulvafslibning

Vi skaffer dig 3 kontante tilbud på professionel gulvafslibning - gratis og uforpligtende. Med 3gulvafslibning.dk sparer du både tid og penge, hvis du har et slidt trægulv, der trænder til at få en omgang. Sådan gør du:
  • Klik på den grønne knap "Få 3 tilbud her!"
  • Udfyld skemaet med de nødvendige oplysninger om dig selv og din gulvopgave
  • Indsend din gulvafslibningsopgave
  • På 2-3 modtager du 3 tiltalende tilbud fra lokale gulvslibere
  • Vælg frit det gulvsliberfirma, du ønsker skal udføre opgaven
  • Spar 20-30% på regningen!
En gulvafslibning med efterfølgende overfladebehandling kan være en god løsning, når du ønsker at give dit ridsede, slidte og mat trægulv et nyt liv. Trægulve har brug for for at blive slebet, når det er blevet meget slidt og evt. også skævt. Gulvafslibning foregår først med en gulvhøvl, hvis gulvet er meget slidt/ødelagt og derefter med en gulvsliber med forskellige slags påmonteret sandpapir fra groft til fint. En gulvhøvl skærer en par millimeter af trægulvets overflade og det er derfor vigtigt at overlade dette arbejde til en professionel gulvmand. Når gulvafslibningen er slut, skal gulvet efterbehandles med lud, lak, maling eller lignende. Vores samarbejdspartneres tekniske viden om afslibning og behandling af gulv, sikrer dit gulv så lang en holdbarhed som muligt.
Alle slags trægulve bliver smukke af en gulvafslibning - det gælder både fyr, eg, bøg, ask, ahorn og lærk samt eksotiske træsorter som Merbau, Jatoba, Teak og Mahogni. Efterbehandlingen af de færdigslebne trægulve foregår altid med anerkendte produkter som f.eks. Trip Trap, Gerflor, Faxe, Pinotex, Junkers eller Moland. Det er din sikkerhed for, at der går mange år, før dine trægulve igen skal afslibes.

Bestil 2-3 tilbud på gulvafslibning

Gulvvarmeanlæg anvendes primært for at opnå god varmefordeling i rummene og for at undgå radiatorer. Anvendt i gulve på terrændæk og over uopvarmede ruin vil der normalt være større energitab i gennem gulvet end ved brug af et traditionelt radiatoranlæg. Merforbruget kan bestemmes ved energirammeberegning. Der er stor forskel på forholdene for nye og ældre bygninger. Ved anvendelse af gulvvarmeanlæg under trægulve er der to forudsætninger, der skal være opfyldt.
Gulvvarme i ældre bygninger: Ældre bygninger er normalt dårligere isoleret end nye, og har derfor større varmebehov. Det kræver en forholdsvis høj fremløbstemperatur for at levere en tilstrækkelig mængde varme. Dermed kan merforbruget blive betydeligt. Ved at supplere gulvvarmeanlægget med andre varmekilder, f.eks. radiatorer, kan fremløbstemperaturen i gulvene holdes nede, hvilket reducerer både merforbruget og risikoen for kraftig udtørring af trægulvet. Bemærk, at etablering af gulvvarme på terrændæk eller over uopvarmede rum i ældre huse må betragtes som en væsentlig ændring af konstruktionen og dermed klimaskærmen. Bygningsreglementet kræver, at der i forbindelse med sådanne ændringer skal isoleres svarende til de nugældende krav for nybyggeri i det omfang, det er rentabelt.

Prof gulvafslibning i din kommune

Til trægulve med gulvvarme bør der kun anvendes materialer og konstruktionsopbygninger, herunder gulvvarmesystemer, som leverandøren af trægulvet anbefaler. I den forbindelse skal gulvleverandøren oplyse, hvilken temperatur gulvet højest må udsættes for. Der bør kun anvendes gulvvarmeanlæg, som er beregnet til formålet, dvs. forsynet med egen varmekreds og automatik til begrænsning af gulvets temperatur. Gulvvarmesystemet skal være termostatreguleret med låsbar temperaturbegrænsning, så temperaturen ikke kan hæves over det foreskrevne niveau. Regulering af temperaturen bør ske langsomt, da hurtige temperaturændringer kan forårsage revnedannelse i træet. Tykkelsen af trægulvet bør ikke være for stor, da træets isolerende virkning hæmmer afgivelse af varme. Lægning af trægulve ovenpå eksisterende gulve med ældre gulvvarmeanlæg uden termostatregulering og temperaturbegrænsning frarådes generelt. Gulvvarme medfører en forøget udtørring af træet med deraf følgende tendens til større svind i bræddernes bredderetning. På grund af den kraftigere udtørring, bør der vælges produkter med så lille svind som muligt. f.eks. lamelbrædder. For gulve, der er sømmet, skruet eller limet til underlaget, må der i fyringssæsonen påregnes lidt større fuger mellem brædderne end normalt, fordi brædder eller stave kan svinde/kvælde uafhængigt af hinanden. Dertil kommer, at variationer i overfladetemperaturen vil give varierende udtørring og dermed tendens til uensartede fuger. For svømmende gulve, der er limet sammen i fer og not, vil der ikke være de samme problemer med større fuger om vinteren. Til gengæld vil der komme større fuger mellem gulvfladen og de tilstødende vægge.

1. klasses gulvafslibningsfirmaer overalt i landet


Dansk Gulvservice IVS

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR: 39808633
Tlf. 60886599

C. Jensens Gulvservice

Borups Plads 7
2200 København N
CVR: 37044059

JH Gulvservice ApS

Odinsvej 9
4600 Køge
CVR: 26633524
www.facebook.com/1279805645403098

Gulvafslibningstilbud